Rättighet att få köra moped från det år man fyller 15 år

Motion 2005/06:T415 av Birgitta Sellén och Rigmor Stenmark (c)

av Birgitta Sellén och Rigmor Stenmark (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en lag om förarbevis skall införas på moped klass II.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda möjligheten att ungdomar skall få köra moped från det år de fyller 15 år.

Krav på förarbehörighet för mopeder

Mopeder delas in i två klasser, moped klass I och moped klass II.
För att få köra moped klass I, den som ofta kallas EU-mopeden, måste man ha körkort, traktorkort eller förarbevis för moped klass I. För att få köra moped klass II räcker det med att man har fyllt 15 år. De ”gamla”, nationellt godkända, mopederna som är konstruerade för en hastighet av högst 30 km/tim tillhör klass II. De mopederna kan man köra från 15 års ålder.

Utbildning och prov

För att få förarbevis för moped klass I måste man genomgå en särskild utbildning och godkännas vid ett kunskapsprov. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment medan det avslutande provet är enbart teoretiskt. De områden man får lära sig om under utbildningen är: fordonskännedom, trafikregler, trafikens förrädiska situationer och människans begränsade förmåga. I utbildningen ingår också manöverträning och praktisk tillämpning.

Kunskapsprovet omfattar 25–35 frågor om fordonet, reglerna, människan, riskerna och miljön. Man måste ha rätt på minst 80 % av frågorna för att bli godkänd.

Utbildning och examination anordnas bl.a. hos trafikskolor, motororganisationer, studieförbund och frivilligorganisationer. Utbildare och examinatorer måste godkännas av Vägverket.

Kunskaperna i trafik-och fordonsfrågor är oroväckande låga bland våra ungdomar. Det kan vi bl.a. märka genom alla de olyckor som mopedister är inblandade i och där det visar sig att de inte känner till t.ex. högerregeln. Därför bör det införas en lag om att alla som kör moped måste ha ett förarbevis.

Börja köra moped det år man fyller 15 år

Idag får man inte börja köra moped förrän man fyllt 15 år. Det innebär att ungdomar som är födda sent på året inte kan vara ute och åka moped tillsammans med sina klasskamrater som är födda tidigt på året. För deras föräldrar blir det svårt att motivera varför denna datumgräns finns – varför den ene men inte den andre av två kompisar födda samma år får köra sin moped. Utan argument minskar förälderns auktoritet och det blir svårt att hindra att barnet begår brott genom att köra moped innan sin 15-årsdag. I den här åldern betyder gruppidentiteten mycket, en avvikelse får stora proportioner och den som inte har ”fyllt moppe” blir kanske utanför gemenskapen. Av den anledningen bör man utreda möjligheten att ungdomar får köra moped det år som de fyller 15 år. Om man samtidigt fattar beslutet att alla ska ha förarbevis för att få köra moped så innebär det att ingen får ett förarbevis förrän personen har fått godkänt på sin ”moppeexamination”.

Stockholm den 30 september 2005

Birgitta Sellén (c)

Rigmor Stenmark (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)