Översyn av lagen om hets mot folkgrupp samt begreppet störande av allmän ordning

Motion 2017/18:716 av Mattias Jonsson m.fl. (S)

av Mattias Jonsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagen om hets mot folkgrupp samt begreppet störande av allmän ordning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Om hets mot folkgrupp stadgas i brottsbalkens 16 kap. 8 § följande: ”Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp.”

När vi ser nazister demonstrera på gatorna, med rop som oroar och hotar omgivningen, är det dags att se över en skärpning av lagstiftningen rörande hets mot folkgrupp och/eller vidga innebörden av begreppet störande av allmän ordning så att polisen kan ingripa mot sådana demonstrationer som till sin form eller sitt budskap uppfattas som hotfulla.

Vi har en lag som ger oss rätt och frihet att demonstrera på våra gator och torg, den friheten har vi inte för avsikt att kränka. Frågan handlar istället om brott som sker under demonstrationen och att de ska vara grund för att skingra en demonstration och döma demonstranterna. Grundproblemet är hur vi ska få en effektiv lagstiftning mot hets mot folkgrupp eller vidga tolkningen av begreppet störande av allmän ordning utan att komma i konflikt med mötes-, demonstrations- och yttrandefriheten. Därför behövs en översyn av lagen om hets mot folkgrupp samt tolkningen av begreppet störande av allmän ordning.

Mattias Jonsson (S)

Anna Johansson (S)

Johan Büser (S)

Gunilla Carlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)