Ordensreformen från 1974

Motion 1999/2000:K241 av Inger Davidson (kd)

av Inger Davidson (kd)
Traditionen att dela ut riddarordnar för förtjänstfulla insatser i samhället
har funnits sedan 1748. Denna upphörde i och med ordensreformen
1974. Det är nog ingen tillfällighet att förändringen genomfördes under
just denna tidsperiod.
Sedan den 1 januari 1975 delas det alltså inte längre ut några riddarordnar
till svenska medborgare. Endast utländska medborgare har möjlighet att
komma ifråga.
Vi anser att detta bör ändras. Ett framgångsrikt arbete som haft stor
betydelse för många människors liv och kanske för hela samhället förtjänar
uppskattning. Att alla inte kan komma ifråga borde inte vara en tillräcklig
anledning att helt och hållet avstå från att belöna och uppmuntra välförtjänta
svenska medborgare inom olika samhällssektorer.
Ordensreformen från 1974 bör enligt vår mening upphävas. Det innebär
följande:
- Serafimerorden och Nordstjärneorden med Nordstjärnemedaljen utdelas
till svenska medborgare,
- Svärdsorden och Vasaorden öppnas (har vilat sedan 1975)
- Svärds- och Vasatecknet utdelas (har vilat sedan 1975)- 10F- P
Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att ordensreformen från 1974 skall upphävas,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att en översyn av hela det statliga
belöningssystemet bör genomföras.

Stockholm den 1 oktober 1999
Inger Davidson (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)