Ökat antal undantag i turordningsreglerna

Motion 2012/13:A287 av Sven-Olof Sällström och David Lång (SD)

av Sven-Olof Sällström och David Lång (SD)
SD239

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka antalet undantag från turordningsreglerna i LAS från två till fem.

Motivering

Arbetsmarknaden har förändrats i grunden de senaste decennierna. Dagens arbetsmarknad ställer högre krav än någonsin tidigare på rörlighet. Regelverket på arbetsmarknaden har dock inte hängt med i den stora omvälvningen av arbetsmarknadens funktionssätt som vi fått uppleva. För att vi ska kunna klara av de stora arbetsmarknadspolitiska utmaningar som finns i dag är det viktigt att vi ser över förlegade regelverk som visat sig agera bromsklossar i arbetet för en bättre fungerande arbetsmarknad.

Ett exempel på sådant regelverk är de svenska turordningsreglerna som regleras under lagen om anställningsskydd (LAS). Regelverket slår särskilt hårt mot ungdomar som får svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Det vore också synnerligen positivt för företagen som skulle kunna reglera sammansättningen på arbetskraften i högre grad. De skulle dessutom våga anställa fler och kunna behålla nyckelpersonal. Undantagen från turordningsreglerna är i dag två anställda, men bör utökas till fem. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 4 oktober 2012

Sven-Olof Sällström (SD)

David Lång (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)