Nya ungdomsstraff

Motion 2020/21:2236 av Helena Antoni (M)

av Helena Antoni (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur man kan inkludera utbildning i ungdomsstraff och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Straffen för unga lagöverträdare har diskuterats flitigt de senaste åren. Många ropar efter strängare straff utan att presentera någon särskilt långsiktig lösning. Samtidigt är det viktigt att innehållet i straffen är utformat på ett sätt som gör att möjligheten för den dömde att leva ett laglydigt liv efter avtjänat straff ökar.

Nästan all forskning pekar på att utbildning minskar risken att begå brott, varför utbildning bör utgöra en större del av ungdomsstraffen. Att döma ungdomar till utbild­ning hade, i kombination med inlåsning om så krävs, minskat återfallen på ett sätt som långsiktigt gör skillnad.

Utbildningen bör givetvis anpassas efter individens förutsättning men skall ändock vara en utmaning för ungdomen. Exempelvis kan en 16-åring som inte har godkända betyg från grundskolan dömas till sex månaders sluten ungdomsvård och godkända grundskolebetyg. Ungdomen skall då avtjäna minst sex månader men frisläpps inte förrän han eller hon har godkända grundskolebetyg och är behörig att söka till gymna­siet. Det kan också handla om en 17-åring som döms till att fullgöra en gymnasieutbild­ning med godkända betyg. Domarna bör givetvis i hög grad vara individanpassade för att säkerställa att nivån är adekvat för ungdomen.

Man ska aldrig underskatta en persons förmåga om rätt motivation ges. Det viktigaste staten kan ge en ungdom är en utbildning som innebär krav, förväntningar och förtroendet att han eller hon kommer att klara det galant.

Riksdagen bör ge regeringen tillkänna att man bör utreda hur man kan inkludera utbildning i ungdomsstraff.

Helena Antoni (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)