Norra stambanan

Motion 2020/21:1637 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Norra stambanans betydelse för tillväxt i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi är beroende av effektiva och goda kommunikationer för att trivas, för att kunna arbeta och studera, för att leverera varor och få dem levererade till oss och för att kunna både göra och få besök. Goda kommunikationer är alltså en förutsättning för våra val av bostadsort och de avgör vilken möjlighet till tillväxt som finns för våra företag.

Sverige är idag på många sätt ett mindre land än tidigare. Det är idag självklart för många att kunna delta i möten, konferenser och utbildningar många mil ifrån den fysis­ka plats där man befinner sig. Även arbetsmarknadsregionerna växer och det är inte uppseendeväckande med personer som veckopendlar över halva vårt land. I Jämtlands län märks denna utveckling tydligt. Behovet av snabba förbindelser mellan norr och söder ökar ständigt när fler personer gör arbetsresor och fler turister vill besöka våra fantastiska destinationer.

Samtidigt blir Sverige också större. Läget innan pandemin var att resan med tåg mellan Stockholm och Jämtlands län var långsammare än för fem år sedan, och med färre avgångar. För inte så länge sedan fick länet kämpa för att behålla reguljär nattågs­trafik. Bristerna i kommunikationerna till och från Jämtlands län hotar länets utveckling. Jämtlands län kommer under lång tid vara beroende av både goda flyg-, tåg- och vägför­bindelser men tågresandet ger möjlighet till de mångas gemensamma resande och måste vara prioriterat även för norra Sverige. Sverige behöver en fungerande och bra järnväg i norr för att kunna exportera de viktiga råvaror som utgör en så stor del av landets bnp.

I december 2019 presenterade Samling näringsliv (ett kluster av företag och företa­gare i Jämtland-Härjedalen) rapporten StockholmÖstersund 4.0 som man tagit fram i samarbete med Östersunds kommun och Bolle Rail Research. Rapporten visar att en investering på ungefär 2 miljarder kronor i en förbättring av Norra stambanan skulle skapa möjligheter att resa Östersund–Stockholm på fyra timmar och att köra direkttåg Åre–Stockholm på fem timmar. Det skulle minska nuvarande snabbaste restid med 1 timme och bli ett konkurrenskraftigt transportsätt. En sådan investering skulle utöver en kortad restid innebära en avlastning av den ansträngda godstrafiken norrifrån.

Sverige behöver mer och upprustad järnväg. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har satsat historiskt mycket på järnvägsunderhåll. Men mer behövs, som till exempel Norra stambanan, för att med effektiva och goda kommunikationer hålla ihop hela landet.

 

 

Anna-Caren Sätherberg (S)

Kalle Olsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)