Nivåmätare på lådvin

Motion 2009/10:So315 av Solveig Hellquist (fp)

av Solveig Hellquist (fp)
fp1093

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av nivåmätare på lådviner.

Nivåmätare på lådviner

Under 90-talet var lådvinet en het fråga i Sverige. Systembolaget ville egentligen inte sälja lådvin. Man befarade att alkoholkonsumtionen skulle öka. Men en produkt som säljs i ett annat EU-land måste också få säljas i Sverige. Den första vinboxen såldes 1996.

Statistik har visat att alkoholkonsumtionen sedan dess har ökat bland kvinnor över 50. Man började tala om lådvinsalkoholister. Många pekade ut bag in box som den troliga orsaken. Folkhälsoinstitutet liksom förre vd:n för Systembolaget Gabriel Romanus ansåg att det borde finnas en nivåmätare på vinlådorna. Andra var skeptiska till detta och menade att det fanns andra orsaker till den ökade alkoholkonsumtionen.

Idag vet vi att äldre kvinnors alkoholkonsumtion – av i synnerhet vin – har ökat. Huruvida lådvinet är en orsak till detta är oklart. Däremot torde många vinkonsumenter vara överens om att lådvinet kan innebära att man antingen dricker mer, dricker oftare eller tror att man druckit mindre än man i själva verket har gjort p.g.a. att lådvinet saknar nivåmätare. Öppnar man en flaska vin blir den egna konsumtionen mer tydlig och uppenbar. Som ett stöd för egenkontroll av konsumtionen bör det därför finnas nivåmätare på lådviner.

Stockholm den 1 oktober 2009

Solveig Hellquist (fp)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01
Yrkanden (1)