Neutrala polisuniformer

Motion 2014/15:1014 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

av Richard Jomshof m.fl. (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att all myndighetsutövning ska vara neutral och att uniformerna därmed ska vara helt fria från såväl religiösa som politiska markörer.

Motivering

I Rikspolisstyrelsens författningssamling står sedan några år tillbaka inskrivet att religiös huvudbonad i form av huvudduk, kippa eller turban får bäras till uniform. Beslutet har tillkommit efter överläggningar med Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO). Vi kunde exempelvis sommaren 2012 ta del av nyheten att en designer då hade fått i uppdrag att designa det man kallar ”den nya polisslöjan”.

Rikspolisstyrelsens beslut är anmärkningsvärt. Vi ser det som en självklarhet att all myndighetsutövning – inte minst polis och militär med sitt våldsmonopol – ska vara neutral och att uniformerna därför ska vara helt fria från såväl religiösa som politiska markörer.

 

Att tillåta religiösa symboler till polisuniformen kommer med stor sannolikhet att påverka förtroendet för poliskåren mycket negativt, inte minst då man öppnar upp för en poliskår där enskilda polisers neutralitet kraftigt kommer att kunna ifrågasättas bara genom en titt på deras uniform. Att till polisuniformen tillåta bärandet av muslimsk slöja, en symbol som symboliserar såväl religiös underkastelse som uppdelning mellan män och kvinnor, är dessutom häpnadsväckande och torde strida mot allt som vårt demokratiska och sekulära samhälle står för.

Rikspolisstyrelsens beslut väcker dessutom en rad frågor. Hur ska exempelvis en medborgare kunna vara säker på att en polis som bär symboler av detta slag verkligen är neutral i sin tjänsteutövning? Hur ska den som exempelvis flytt undan muslimskt förtryck någonsin kunna få förtroende för en polis som till sin uniform bär en symbol som symboliserar allt det man tvingats fly ifrån? Vad händer den polis som tar på sig en judisk kippa och ger sig in i någon av våra invandrartäta förorter som präglas av muslimska invandrare?

 

Frågan rymmer dessutom ett rättviseperspektiv. Om man möjliggör för vissa grupper att bära religiösa symboler till polisuniformen, måste i rättvisans namn även andra religiösa grupper få samma rättigheter. I förlängningen öppnar det även upp för politiska grupper att ställa liknande krav. Allt annat vore diskriminerande.

 

I vårt grannland Norge har man valt att gå en helt annan väg. I januari 2013 valde den dåvarande norska kulturministern Hadia Tajik att tydligt säga nej till ett förslag om att få bära religiösa symboler till den norska polisuniformen. Det är en åsikt som för övrigt delas av samtliga partier i Norge. Huvudargumentet är att offentliga instanser ska vara neutrala i sin utövning. Just neutraliteten betonades när det norska polisförbundets ordförande Sigve Bolstad i Aftenposten den 7 januari 2013 klargjorde att det ska finnas ”en polis och en uniform”. Bolstad betonade också vikten av trovärdighet och att polisuniformen inte ska väcka anstöt.

 

Rikspolisstyrelsens beslut är därför mycket problematiskt och vi ser det som en självklarhet att all myndighetsutövning ska vara neutral och uniformerna därmed helt fria från såväl religiösa som politiska markörer.

 

 

.

Richard Jomshof (SD)

 

Adam Marttinen (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Björn Söder (SD)

Stefan Jakobsson (SD)

Runar Filper (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)