Momssatsen på veterinärkostnader

Motion 2010/11:Sk433 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Annicka Engblom (M)

av Marietta de Pourbaix-Lundin och Annicka Engblom (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga möjligheten att avskaffa moms på veterinärkostnader.

Motivering

För oss människor är sjukvården momsfri, men när ett djur behöver sjukvård betalar man moms för veterinärkostnaderna. Att veterinärsjukvården dels inte är subventionerad, dels har ett momspåslag innebär stora kostnader. Att slopa momsen för veterinärkostnader skulle vara att visa en stor omtänksamhet mot alla djur som behöver vård, samtidigt som fler djur skulle ges vård.

Regeringen behöver förmodligen ta upp en diskussion med EU för att kunna genomföra en momsbefrielse av veterinärtjänster. Riksdagen bör för regeringen tillkännage behovet av att överväga möjligheten att avskaffa moms på veterinärkostnader.

Stockholm den 27 oktober 2010

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Annicka Engblom (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)