Möjlighet att göra uppehåll i utbetalningen av tjänstepensionen

Motion 2021/22:2813 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det möjligt att pausa utbetalning av tjänstepensionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Allt fler pensionärer vill jobba, idag kombinerar 350000 seniorer pensionen med jobb. Fler och fler vill arbeta men har upptäckd att den tjänstepension de tagit ut inte går att stoppa eller pausa, så en allt för stor del av extrainkomsten går till skatt. Det gör att många avstår från att arbeta extra. Det är angeläget att undanröja hinder som gör det möjligt att många fler arbetar även sedan de gått i pension. Det går att göra uppehåll i den allmänna pensionen men inte i tjänstepensionen.

Att allt fler jobbar, även efter sin pensionering tjänar alla på, individen får mer pengar och stimulans, kompetensbristen minskas och staten får in mer skattepengar. Det skulle vara en tydlig uppmuntran att jobba efter pensioneringen om man kan göra det utan att riskera en skattesmäll.

Det innebär att Inkomstskattelagen måste omformuleras. Ett liggande förslag finns från Tjänstepensionsbeskattningsutredningens slutbetänkande SOU 2015:68. Arbetsmarknadens parter har sagt sig vara positiva till förslaget liksom alla remissinstanserna. Det lär pågå ett arbete i regeringskansliet men det har tagit allt för lång tid. Risken finns att detta begravs inom ramen för en mycket större översyn av pensionssystemet och avdragsregler, så att det drar ut många år i tiden. Parterna skulle kunna själva förhandla om regelverket men riksdagen måste ändå besluta om avdragsrättens regler.

Frågan har diskuterats i decennier utan ett resultat. Sverige behöver redan nu fler som arbetar, den kompetens många besitter är värdefull i arbetskraftsutbudet och en strävan att arbetsgivare kan behålla sin personal längre. Dessutom stimulerar arbetslivet många äldre, vilket också kan ha en positiv effekt på äldres hälsa.

Katarina Brännström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)