Minskat regelkrångel för företag

Motion 2020/21:940 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av uppgiftslämningen från företag i syfte att minska arbetsbördan för företagare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Våra företag dränks i blanketter, undersökningar och statistik som ska fyllas i och ofta dessutom med svarsplikt.

Om företagen ska vara behjälpliga med att hjälpa samhället med uppgifter så måste samhället mer aktivt arbeta med att underlätta detta. Ett sätt att underlätta och ta bort en del av bördan är att de uppgifter som redan finns från företaget på t.ex. Skatteverket, Lantmäteriet eller annan statlig verksamhet inte ska behöva fyllas i igen. En företagare ska inte behöva lämna uppgifterna mer än en gång. Därför behöver det göras en ordent­lig översyn av hur vi kan minska arbetet för företagaren med att lämna den här typen av uppgifter. Dessutom måste en större samordning ske med blanketter och uppgiftsläm­ning så att regelkrånglet för våra företagare kan minskas.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Yrkandena i denna motion kan komma att ändras efter den konstitutionella och språkliga granskningen. Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-01 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)