Minkars naturliga beteende

Motion 2015/16:1340 av Sofia Arkelsten (M)

av Sofia Arkelsten (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den nya djurskyddslagen och att minkar ska ha möjlighet att bete sig naturligt och få tillgång till vatten, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rödgröna regeringen har aviserat en ny djurskyddslag.

 

En viktig princip är att djur i fångenskap ska ha möjlighet att bete sig naturligt. Lagstiftningen måste i större utsträckning ta hänsyn till djuren och ha som grundläggande ansats att människor har ansvar för att behandla djuren väl.

Frågan om minkars tillgång till vatten för att kunna simma som en del av det naturliga beteendet har diskuterats förut, och i en ny djurskyddslag blir det omöjligt att inte ta ställning till frågan om minkpälsbranschen. Det får inte vara så att djurskyddet åsidosätts för att bevara minkpälsbranschen som dessutom av allt fler uppfattas som etiskt ohållbar. Politiken måste stå upp för ett gott djurskydd.

Den nya djurskyddslagen måste snarast komma på plats, med tydliga bestämmelser om att minkar ska ha möjlighet att bete sig naturligt och få tillgång till vatten.

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)