Migrationsverkets kompetens

Motion 2021/22:1280 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S)

av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompetensbehovet hos personalen på Migrationsverket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att söka asyl är en mänskligrättighet därför är viktigt för varje demokratiskt samhälle att värna asylrätten. Människor som söker asyl har rätt till en saklig individuell och rättssäker provning av ansökan. Grunden till rättssäkerhet i en asylprocess utgörs av personalen på Migrationsverket. Staten bör därför kunna garantera en adekvat kompetens hos anställda på den statliga myndigheten som ansvarar för asylprocessen. Dessutom bör man garantera en fortbildning så att anställda kan upprätthålla hög kompetensensnivå under tiden de arbetar med asylsökande.

Jasenko Omanovic (S)

Kristina Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)