med anledning av skr. 2020/21:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020

Motion 2020/21:3910 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:3910

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

med anledning av skr. 2020/21:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer

5 Pandemi, vaccination och patent

6 EU:s fleråriga budgetram 2021–2027

7 Den europeiska gröna given

8 Utvidgningsprocessen

8.1 Turkiet

9 EU:s strategi för Östersjöregionen

10 EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

10.1 Vapenexport

10.2 Handelspolitik

10.3 Utvecklingspolitik

10.4 Försvarspolitik

10.5 Israels ockupation av Palestina

10.6 Marockos ockupation av Västsahara

11 EU:s bilaterala och regionala förbindelser

12 Öppenhet och transparens

2  
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-03-31 Bordlagd: 2021-04-07 Granskad: 2021-04-07 Hänvisad: 2021-04-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (33)