med anledning av skr. 2020/21:114 Strategisk exportkontroll 2020 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Motion 2020/21:4015 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:4015

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

med anledning av skr. 2020/21:114 Strategisk exportkontroll 2020 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Innehåll

1Förslag till riksdagsbeslut

2Inledning

3Det skärpta och förnyade svenska regelverket för export av krigsmateriel

4Svensk krigsmaterielexport

4.1Krigförande länder i Jemen

4.2Brasilien

4.3Colombia

4.4Indien och Pakistan

4.5Filippinerna

5Produkter med dubbla användningsområden

5.1Myanmar

6Den svenska regeringens förhållningssätt

6.1Den feministiska utrikespolitiken

6.2Turkiet

6.3Vapenimport

1        Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att snarast genomföra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-04-28 Bordlagd: 2021-04-29 Granskad: 2021-04-29 Hänvisad: 2021-04-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)