med anledning av prop. 2020/21:191 Ändrade regler i utlänningslagen

Motion 2020/21:4073 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2020/21:4073

av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2020/21:191 Ändrade regler i utlänningslagen

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Övergripande principer för migrationslagstiftningen

Grundpremissen för svensk migrationspolitik

Avskaffandet av permanent uppehållstillstånd

Permanent uppehållstillstånd: från undantag till huvudregel och tillbaka

Problemen med vandel och permanenta uppehållstillstånd

Problemen med tillståndsgrunden för permanent uppehållstillstånd

Problemen med kommitténs och regeringens förslag

Avskaffa permanent uppehållstillstånd

Gör en översyn av utlänningsrätten

Asyl och skydd

Förutsättningar för asyl

Inför en human asylpolitik mot
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-05-14 Bordlagd: 2021-05-18 Granskad: 2021-05-18 Hänvisad: 2021-05-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (28)