med anledning av prop. 2020/21:159 Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten

Motion 2020/21:3921 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD)

av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD)

Motion till riksdagen

2020/21:3921

av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD)

med anledning av prop. 2020/21:159 Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen antar regeringens förslag med den ändringen att 9 kap. 8 § utlänningslagen (2005:716) får den lydelse som framgår av motionen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förtydligande om att ta med utlänningar och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om beslagtagande av handlingar vid inre utlänningskontroll och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kroppsvisitation vid inre utlänningskontroll och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-04-06 Granskad: 2021-04-12 Hänvisad: 2021-04-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (12)