med anledning av prop. 2020/21:100 2021 års ekonomiska vårproposition

Motion 2020/21:4032 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

Motion till riksdagen

2020/21:4032

av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

med anledning av prop. 2020/21:100 2021 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner de förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen.

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Inledning

2 Det ekonomiska läget

2.1 Offentliga finanser

2.2 Uppföljning av Stefan Löfvens jobblöfte om EU:s lägsta arbetslöshet 2020

2.2.1 Facit: Plats 23 av EU:s 27 länder

2.2.2 Jobbpolitiken fungerar inte

2.2.3 Ett ökat arbetskraftsdeltagande förklarar inte varför Sverige rasat i arbetslöshetsrankningen

3 Moderaternas åtgärder under krisen

3.1 Moderaternas krisinitiativ som antagits av riksdag/regering

4
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-04-30 Granskad: 2021-05-03 Bordlagd: 2021-05-04 Hänvisad: 2021-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)