med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition

Motion 2017/18:4156 av Annie Lööf m.fl. (C)

av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen

2017/18:4156

av Annie Lööf m.fl. (C)

med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Ett bättre Sverige är möjligt

2 Alliansens bedömning av det ekonomiska läget

2.1 Stark internationell konjunktur

2.2 Stark tillväxt i Sverige men riskerna ökar

2.3 En tudelad arbetsmarknad där utanförskapet biter sig fast trots högkonjunkturen

3 En bortslösad högkonjunktur

3.1 En expansiv finanspolitik som inte rustar Sverige för nästa kris

3.2 Avsaknad av strukturreformer gör att utanförskapet biter sig fast

3.3 Trots skattehöjningar brister välfärden samt samhällets kärnuppgifter

4 Sverige behöver ambitiösa reformer

4.1 En ansvarsfull ekonomisk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-04-27 Bordlagd: 2018-05-03 Granskad: 2018-05-03 Hänvisad: 2018-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)