med anledning av prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik

Motion 2016/17:3645 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2016/17:3645

av Aron Emilsson m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktning för kulturarvspolitiken och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om justeringar i den museilag som regeringen har föreslagit och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett faddersystem för kulturarvsföremål och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Världskulturmuseet i Göteborg och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om framtida bedömningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-03-15 Granskad: 2017-03-22 Bordlagd: 2017-03-23 Hänvisad: 2017-03-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (11)