med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition

Motion 2016/17:3728 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2016/17:3728

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition

Innehåll

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Inledning

1 Sverige behöver en ny reformagenda

2 Alliansens bedömning av svensk ekonomi

a.Starkare internationell återhämtning

b.Utanförskapet biter sig fast i Sverige trots högkonjunktur

c.Stark konjunktur men villkoren för långsiktig tillväxt utmanas

3 Alliansens syn på regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken

a.Risker för svensk ekonomi och svenska statsfinanser

b.Ekonomisk politik som minskar sysselsättning och arbetsutbud

c.Politik som slår mot svensk tillväxt och svenska jobb

4 Alliansens riktlinjer för den ekonomiska politiken

a.Stora reformbehov
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-05-03 Bordlagd: 2017-05-04 Granskad: 2017-05-04 Hänvisad: 2017-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)