med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition

Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C)

av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen

2016/17:3722

av Annie Lööf m.fl. (C)

med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

1 Sverige behöver en ny reformagenda

2 Alliansens bedömning av svensk ekonomi

Starkare internationell återhämtning

Utanförskapet biter sig fast i Sverige trots högkonjunktur

Stark konjunktur men villkoren för långsiktig tillväxt utmanas

3 Alliansens syn på regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken

Risker för svensk ekonomi och statsfinanser

Ekonomisk politik som minskar sysselsättning och arbetsutbud

Politik som slår mot svensk tillväxt och jobb

4 Alliansens riktlinjer för den ekonomiska politiken

Stora reformbehov i svensk ekonomi

Centrala reformområden för Alliansen

Ansvar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-04-28 Bordlagd: 2017-05-04 Granskad: 2017-05-04 Hänvisad: 2017-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)