med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition

Motion 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2015/16:3397

av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen.

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

1INLEDNING

2VIKTIGA FÖRSLAG

2.1Kraftigt reducerad invandring med en Sverigevänlig politik

2.2Gör din plikt – kräv din rätt

2.3Låga skatter i stället för låga löner

2.4Tillfälligt stopp för medborgarskap

2.5Helt ny förberedelseskola för nyanlända skolungdomar

2.6Inga asylansökningar vid Sveriges gräns

2.7Enbart temporära uppehållstillstånd

2.8Ny krisberedskap för flyktingmottagande

2.9Omprövning av permanenta uppehållstillstånd

2.10Nullifiering
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-04-27 Granskad: 2016-05-03 Bordlagd: 2016-05-10 Hänvisad: 2016-05-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)