med anledning av prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition

Motion 2012/13:Fi14 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2012/13:Fi14

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

med anledning av prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition

V040

1 Sammanfattning

Samtidigt som Sverige – sett till statsskuld och budgetresultat – har bland de starkaste statsfinanserna i världen har massarbetslösheten blivit vardag. Sedan regeringen tillträdde har arbetslösheten ökat med 1,8 procentenheter, vilket motsvarar en ökad arbetslöshet på över 92 000 personer. Även sysselsättningsgraden har fallit sedan regeringen kom till makten. Arbetsmarknadspolitiken har nedrustats. Det går i dag sju arbetssökande på varje ledigt jobb.

Trots en arbetslöshet på 8,4 procent präglas regeringens politik av bristen på samhällsnyttiga investeringar för att skapa jobb. Regeringens ekonomiska politik för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-04-29 Bordläggning: 2013-05-13 Hänvisning: 2013-05-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)