med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition

Motion 2010/11:Fi10 av Lars Ohly m.fl. (V)

av Lars Ohly m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2010/11:Fi10

av Lars Ohly m.fl. (V)

med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition

v029

1 Sammanfattning

För oss i Vänsterpartiet är full sysselsättning det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Vi presenterar i den här motionen en politik för ökad kvalitet i välfärden, investeringar i framtidens infrastruktur och bostäder och en utbildnings- och arbetsmarknadspolitik som skapar plats för fler på arbetsmarknaden. Detta är samtidigt en politik för att skapa fler jobb och ökad sysselsättning.

Regeringen har misslyckats med det man sagt vara den viktigaste uppgiften för den ekonomiska politiken, nämligen målet om full sysselsättning. Enligt den senaste arbetskraftsundersökningen (AKU mars) uppgår arbetslösheten för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-05-03 Bordläggning: 2011-05-05 Hänvisning: 2011-05-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)