med anledning av prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar

Motion 2004/05:Fö8 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2004/05:Fö8

av Lars Ohly m.fl. (v)

med anledning av prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar

1

Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 3

4 Säkerhetspolitisk grund 4

5 EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik 5

6 Civil och förebyggande krishantering 6

7 EU:s krishantering 6

8 Militära resurser för snabba insatser 8

9 Värnplikt 9

10 Könsneutral värnplikt 10

11 Genusperspektiv på krishantering 11

12 Materiel 11

13 Internationella övningar 12

14 Grundorganisationen 13

15 Helikopterverksamhet för den civila räddningstjänsten 16

2

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs under rubriken EU:s gemensamma
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-11 Bordläggning: 2004-10-12 Hänvisning: 2004-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (24)