Motionen utgår

Motion 2020/21:3941

Motion till riksdagen
2020/21:3941

Motionen utgår.

Motionen behandlas inte

Händelser

Utgången: 2021-04-07 Inlämnad: 2021-04-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (17)