med anledning av prop. 2019/20:100 2020 års ekonomiska vårproposition

Motion 2019/20:3603 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2019/20:3603

av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2019/20:100 2020 års ekonomiska vårproposition

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Extraordinära omständigheter under 2020

2 Regeringens åtgärder räcker inte

2.1 Omsättningsstöd

2.2 Slopad arbetsgivar- och egenavgift

2.3 Förstärk systemet med korttidspermittering

2.4 Sänk räntan på statliga krediter

2.5 Vi gör vad som krävs

3 Politiken måste prioritera

4 Krisberedskap i ett robust samhälle

5 Sjukvård och trygghet i skuggan av coronakrisen

5.1 Åtgärder under pågående kris

5.2 Kompetensförsörjning

5.3 En trygg sjukförsäkring under coronakrisen

5.4 Åtgärder för att skydda riskgrupper

6 Kommuner och regioner i ekonomisk kris

6.1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-04-29 Bordlagd: 2020-05-05 Granskad: 2020-05-05 Hänvisad: 2020-05-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)