LSS och rätten att välja utförare

Motion 2018/19:1414 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna LSS och rätten för den som har personlig assistans att välja utförare av assistansen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan 2014 har många som har ett allvarligt funktionshinder upplevt stora svårigheter att få behålla sin personliga assistans eller att få den beviljad vid en nyprövning. Föreningen RBU (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar) har i en landsomfattande kampanj visat på konsekvenserna av de kraftiga neddragningarna av LSS/personlig assistans: En av tio får äta. En av tio får duscha. En av tio får gå på toaletten. Bakgrunden är neddragningarna i personlig assistans som leder till att människor med omfattande funktionsnedsättningar plötsligt får livsavgörande stöd indraget. Eller så får de inga insatser beviljade överhuvudtaget. I januari 2017 beviljades till exempel bara drygt en av tio nyansökningar om personlig assistans.

RBU:s ordförande skrev i ett pressmeddelande under sommaren 2017: Regeringen gav Försäkringskassan i uppdrag att bryta utvecklingen av antalet timmar i assistansen, något som Försäkringskassan tog på allvar. Antalet assistansberättigade sjunker nu stadigt.

Det är nog många i Sverige som tror att det finns hjälp att få för den som behöver det, att det finns fungerande trygghetssystem. Men människor med funktionsnedsättning och deras familjer upplever nu in på bara huden effekterna av den hårda politiken.


Det var en borgerlig regering som införde rätten att välja personlig assistans och gav den med ett funktionshinder ökade rättigheter till stöd och hjälp. Sedan 2014 har regeringen skurit ned kraftigt i stödet till funktionsnedsatta samtidigt som man har infört subventioner av elcyklar för fullt friska människor. Det är inte rimligt.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)