Licens på enhandsvapen för jägare

Motion 2020/21:262 av Magnus Persson (SD)

av Magnus Persson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om licens på enhandsvapen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag är det nästan omöjligt och få licens på ett enhandsvapen för annat än målskytte (förutom grytpistol). Det finns många jägare som är dels aktiva som eftersöksjägare in­om NVR som har hand om alla trafikeftersök i landet samt de jägare som är aktiva som hund­förare vid olika jakter. Vid avlivningssituationer på framför allt vildsvin kan det vara befogat med ett enhandsvapen av grövre kaliber då det ofta är trånga och snabba situationer, alternativet är att använda kniv vilket i många fall kan vara svårt.

Regeringen bör härmed se över licensreglerna gällande enhandsvapen till jägare som är registrerade eftersöksjägare eller etablerade hundförare samt yrkesjägare och ge dessa möjlighet att få jaktlicens på ett enhandsvapen.

Magnus Persson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-22 Granskad: 2020-09-22 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)