Levande skogar

Motion 2020/21:1311 av Elin Segerlind m.fl. (V)

av Elin Segerlind m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:1311

av Elin Segerlind m.fl. (V)

Levande skogar

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Bakgrund

4 Miljökvalitetsmålet Levande skogar

4.1 Sverige behöver ett nytt etappmål i enlighet med internationella förpliktelser och nationella miljökvalitetsmål

4.2 Kvalitetssäkra det frivilliga skyddet av skog

4.3 Effektiva sanktionsmöjligheter i skogsvårdslagen

4.4 Skydd av skog med särskilt höga värden för rekreation och friluftsliv

4.5 Stärk tillgängligheten för tätortsnära natur

4.6 Stoppa avverkning av skogar med höga naturvärden

4.7 Nationell målsättning för hyggesfritt skogsbruk

4.8 Stärk inslaget av lövträd och andelen blandskogar

4.9 Värna nyckelbiotopsinventeringarna

4.10
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (15)