Lån utan ränta

Motion 2010/11:Fi226 av Amir Adan (M)

av Amir Adan (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjliggöra lån utan ränta.

Motivering

Det bor mellan 400 000 och 500 000 muslimer i Sverige idag. Många av dem skulle vilja använda ett banksystem som är förenligt med islam. Men ännu finns inget bankalternativ utan ränta i Sverige, dock finns det ett ökat intresse för islamisk finansiering i Sverige. Denna situation försvårar för muslimer som lever i Sverige att skaffa ett hus eller en bostadsrätt, vilket inte förbättrar den segregation som finns i en del bostadsområden, samt att starta eget företag.

I länder som England och Tyskland finns internationella banker som erbjuder islamisk finansiering till sina kunder, men inte i Sverige. Då islam bland annat förbjuder räntetransaktioner skulle problemet kunna lösas genom att man istället för ränta betalar en avgift till banken. En bank kan då köpa en bostad som sedan hyrs av kunden.

Finansinspektionen har uttalat att det inte finns några direkta hinder i rörelselagstiftningen, men banker får inte äga fastigheter rakt av, dock skulle man till exempel kunna bilda ett bolag som äger fastigheterna. Å andra sidan menar Finansinspektionen att islamisk finansiering skulle kunna skapa problem i fråga om konsumentskyddslagstiftningen och skattelagstiftningen. I det senare exemplet rör det sig om avdragsrätt när vi betalar ränta på lånen, då en lika långtgående avdragsrätt för avgifter för lån inte existerar.

Islamisk finansiering kan öppna möjligheterna för flera av våra invånare i Sverige att finansiera sitt boende eller företagande. Det underlättar skapandet av nya företag och arbetstillfällen samt att skaffa ett eget boende.

Därför bör möjligheten att den berörda lagstiftningen anpassas till att möjliggöra islamisk finansiering i Sverige ses över.

Stockholm den 15 oktober 2010

Amir Adan (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare