Kriminell djurrättsaktivism

Motion 2019/20:600 av Runar Filper m.fl. (SD)

av Runar Filper m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Polismyndigheten ska åläggas att ta ett nationellt helhetsansvar för att kartlägga, bekämpa och lagföra de individer och organisationer som ägnar sig åt kriminell djurrättsaktivism, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en ny brottsrubricering för jaktsabotage och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka straffsatserna för kriminell djurrättsaktivism och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utövare av laglig näringsverksamhet utsätts återkommande för brott av individer och organisationer som sätter sig över lagen och å det grövsta trakasserar utvalda animalieproducenter och företag som sysslar med vidareförädling av animalieprodukter som till exempel skinn. I många fall är det duktiga företagare som följer regler och arbetar aktivt med djuromsorg. Men ändå tillåts djurrättsaktivisterna att återkommande hota och skada människor, djur och egendom.

Brotten kan bestå av till exempel mordhot, anlagda bränder, materiell förstörelse och utsläppta djur. Hot, hat och brottslighet drabbar både företagare och deras familjer och ibland till och med deras barn, allt för att företagaren till slut ska ge upp och lägga ner sin verksamhet. Tyvärr lyckas detta alltför ofta. Det kan även konstateras att i de fall till exempel minkar släpps ut ur burarna så ägnar sig dessa djurrättsaktivister åt kvalificerat djurplågeri.

Förövarna ingår inte sällan i organisationer och nätverk med förgreningar både inom och utanför landet, men ändå utreds dessa brott av lokala polismyndigheter. Och trots att denna brottslighet kan vara av mycket allvarlig art blir straffen ofta väldigt lindriga i förhållande till utförda gärningar.

Sverigedemokraterna anser att polismyndigheten ska åläggas att ta ett nationellt helhetsansvar för att kartlägga, bekämpa och lagföra de individer och organisationer som ägnar sig åt kriminell djurrättsaktivism samt kraftigt öka straffsatserna för denna typ av brottslighet. Vi vill även att en kommande utredning om deltagande i kriminella organisationer ska inkludera kriminell verksamhet som bedrivs av organiserade djurrättsaktivister.

Även jägare utsätts för förföljelse, hot och misshandel. Jakttorn förstörs och aktivister agerar medvetet för att störa ut jakt och förhindra myndighetsbeslut om skydds- och licensjakter. Idag finns ingen specifik brottsrubricering för jaktsabotage och därför vill vi inte bara att straffsatserna ska ökas kraftigt, utan också att en ny brottsrubricering införs.

Runar Filper (SD)

Martin Kinnunen (SD)

Mats Nordberg (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-27 Granskad: 2019-09-29 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (3)