Komplementär- och alternativmedicinsk behandling för barn och gravida kvinnor

Motion 2005/06:So415 av Birgitta Carlsson och Birgitta Sellén (c)

av Birgitta Carlsson och Birgitta Sellén (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen vad i motionen anförs om att barn under 8 år, gravida och ammande kvinnor skall få möjlighet till behandling med komplementär- och alternativmedicin av auktoriserade/regi­strerade komplementär- och alternativmedicinare.

Motivering

Sverige är idag det enda landet i världen där barn under 8 år och gravida och ammande kvinnor inte har tillgång till komplementär- och alternativmedicin. Bland annat i Danmark har det forskats på barn, där behandling med alternativa behandlingsformer jämförts med skolmedicinska behandlingsformer, utfallet från denna forskning är till fördel för komplementär- och alternativmedicinska metoderna.

Även i Norge finns det forskningsresultat som visar på fördelar med alternativmedicinska behandlingar av barn. Det är en norrman som disputerat i behandling av barn med homeopati i förebyggande syfte mot övre luftvägsinfektioner.

Det finns enligt Läkemedelsverket ingen anmäld skada av homeopatiska medel, men det är väl känt att det finns en ökande mängd barn som är resi­stenta mot antibiotika.

KAM – yrkesutövare som är auktoriserade/registrerade och uppfyller krav på patientsäkerhet borde även få behandla barn under 8 år och gravida. Det borde vara bättre att i första hand behandla barn under 8 år med homeopatika i stället för med allopatiska läkemedel för att undvika biverkningar.

Stockholm den 30 september 2005

Birgitta Carlsson (c)

Birgitta Sellén (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)