Kapning av folkbokföringsadress

Motion 2019/20:2131 av Johan Büser (S)

av Johan Büser (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om de brister som i dag finns när det kommer till kapning av människors folkbokföringsadresser samt att se över möjligheterna till att införa underrättelse och samtycke vid folkbokföring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag kan en främling folkbokföra sig på din adress utan att du har gett ditt samtycke. Du kan anmäla på förhand att ingen mot ditt samtycke får skriva sig på din adress, men om du inte har gjort det och någon annan olovligt folkbokför sig på din adress, väntar en långdragen utredning. Det är inte olagligt att skriva sig hos någon utan samtycke och polisen kan inte, om inte brott påvisas, göra något åt saken.

Många drabbas idag av denna sorts kapning av sin adress. Utöver det direkta obehaget i att ha en främling skriven hos sig och få dennes post hemskickad, riskerar du en husrannsakan om personen begår kriminella handlingar. Har du bostadsbidrag kan detta påverkas om du har någon folkbokförd hos dig.

Vi behöver införa ett system som innebär att en folkbokförd person ska kunna bli underrättad när någon annan försöker folkbokföra sig på dennes adress mot den boendes vilja och därefter kunna neka eller ge sitt samtycke. Det skulle på ett enkelt sätt kunna lösas genom signering via Bank-ID eller genom brev med svarstalong. Handläggningen i sådana här känsliga ärenden behöver hanteras och lösas mycket snabbare än vad det gör idag. Visserligen kan man föranmäla redan idag, men när många upptäcker detta kan det, och är i många fall, redan försent.

Att kunna skydda sin adress handlar om sunt förnuft, respekt för den personliga integriteten och ökad trygghet för den enskilde. I en tid när dessutom hot, hat och ökad hotbilder mot såväl enskilda som myndighetspersoner ökar är det därför angeläget att regeringen ser över möjligheterna till förändrade regler gällande underrättelse och samtycke vid folkbokföring.

Johan Büser (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)