Järnvägstrafik

Motion 2011/12:T458 av Siv Holma m.fl. (V)

av Siv Holma m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2011/12:T458

av Siv Holma m.fl. (V)

Järnvägstrafik

V243

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 2

4 Bygg nya spår 4

4.1 Olika järnvägssatsningar 4

4.2 Bygg höghastighetsbanor 5

4.3 Gynna lokal spårtrafik 5

4.4 Ge stöd till lokala spårfordon 5

4.5 Minska tågförseningarna 6

4.6 Skyll inte på den förra regeringen 7

4.7 Rusta upp lågtrafikerade banor 7

5 Stoppa avregleringen 7

6 Utveckla SJ 8

6.1 Ta bort avkastningskravet 8

6.2 Kombinera ensamrätt med en trafikeringsplikt 9

6.3 Samordna interregional och regional järnväg 9

7 Mera godstrafik 10

7.1 Rusta upp lågtrafikerade banor 10

7.2 Bevara och utveckla kapillärspåren 11

7.3 Specifik godspott 11

7.4 Bygg fler kombiterminaler 12

8 Låt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)