Inrätta en till hyresnämnd i Stockholm

Motion 2019/20:289 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inrätta ytterligare en hyresnämnd i Stockholm och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kriminella har satt svarthandel med hyreslägenheter i system och vägrar att lämna ifrån sig hyreslägenheterna. Med en hyresnämnd till i Stockholm minskar handläggningstiden och fler kommer att tvingas återlämna hyreslägenheten till bostadskön och behövande.

Det råder stor bostadsbrist i Stockholm och svartuthyrare av hyreslägenheter har ökat. Många betalar svart till uthyrare av hyreslägenheter.

Handläggningstiden av ärenden som ska behandlas av hyresnämnden är så lång som mellan 1,5 till 2år. Detta har kritiserats av JO och av domare i hyresnämnden.

Befolkningen i Stockholm ökar och därmed även antalet tvister och ärenden. Den långa handläggningstiden på hyresnämnden gör så att exempelvis svartuthyrare fortsatt kan, utan tillstånd, hyra ut lägenheter till höga summor. En snabbare behandling av ärenden kräver etablering av ytterligare en hyresnämnd i huvudstaden.

Södertälje kommun har intensifierat jakten på svartuthyrarna och under de förra året återfördes 1513 hyreslägenheter till den kommunala bostadskön och under 2019. Men tyvärr så gör den långa handläggningstiden hos hyresnämnden att kommunens bostads­bolag ej kan avhysa de som olovligen hyr ut hyreslägenheter på den svarta marknaden. Detta göder kriminella som tjänar pengar på allmännyttan och försvårar för de som vill flytta hemifrån till sin första lägenhet.


Därför bör ytterligare en hyresnämnd inrättas i Stockholm så att man inom skälig tid behandlar alla de ärenden och därmed minskar risken för svarthandel av hyreslägen­heter.

Robert Halef (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-25 Granskad: 2019-09-25 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)