Inför möjlighet att använda tårgas, vattenkanoner, gummikulor och undantagstillstånd

Motion 2017/18:3552 av Kent Ekeroth (SD)

av Kent Ekeroth (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge ordningsmakten möjlighet att använda tårgas, vattenkanoner, gummikulor och undantagstillstånd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I maj 2013 krävde jag och Sverigedemokraterna att man skulle införa möjlighet att använda tårgas, vattenkanoner, gummikulor och undantagstillstånd i områden där det är större ordningsstörningar: Inför tillfälliga och geografisk begränsade utegångsförbud och undantagstillstånd. De som därefter vistas utomhus i området kan därmed omhändertas av polisen när de anser det vara behövligt. Individer som kastar sten, eldbomber eller dylikt kan oskadliggöras genom att till exempel tillåta användning av gummikulor, tårgas och vattenkanoner.

Jag vidhåller att detta är redskap som ska finnas tillgängliga för ordningsmakten och regeringen ska återkomma till Riksdagen med ett lagförslag som möjliggör detta.

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)