Indraget medborgarskapet för personer med dubbelt medborgarskap

Motion 2021/22:1067 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att dra in det svenska medborgarskapet för personer med dubbelt medborgarskap om de döms för mycket grova brott såsom terroristbrott, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Ett svenskt medborgarskap är något fint. Något man är stolt över och hedrar i sin handling för sitt land och dess medborgare. För att få ett svenskt medborgarskap ska kunskaper krävas i såväl det svenska språket samt i våra lagar och regler. Vid överträdelse i så måtto att man döms för mycket grova brott såsom terroristbrott ska medborgarskapet kunna dras in och därmed leda till utvisning till det land du har ditt andra medborgarskap. Det svenska ska därpå dras in. Detta som en tydlig markering vad som förväntas samt vilka konsekvenserna blir för att inte göra sitt bästa och sköta sig i Sverige. Alla svenska medborgare ska kunna lita på att den som kommer till landet med goda intentioner och som sköter sig har en given plats medan den som kommer hit och skapar oro och begår brott inte har något här att göra. Ett tydligt mål och en tydlig konsekvens. Det är nu hög tid att se över nu gällande regelverk för att leva upp till medborgarnas förväntan på ett tryggt samhälle.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)