Indelning av länder och språk på bibliotek

Motion 2020/21:2258 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att länder och språk ska vara sökbara under den begynnelsebokstav som anger landet och språket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns ingen helt enhetlig rutin för bibliotek men det förekommer att vissa bibliotek runt om i Sverige år efter år klassificerat bosniska, kroatiska och serbiska böcker under benämningen ”BKS”. Förkortningen är en gammal benämning som har upphört och språken hanteras vart för sig. Dessa är fristående nationer och när man söker på dem som land bör de stå under den bokstav som landet börjar på.

Kroatiens språk kroatiska är exempelvis ett av de 24 officiella språken i EU-parlamen­tet sedan 2013. Därför är det också logiskt att kroatisk litteratur ska stå för sig själv, som alla andra självständiga språk och sorterad under bokstaven”K”, som koreanska, kurdiska, kinesiska osv. Detta ska även gälla barnavdelningarna.

Att söka på litteratur innebär att söka på första bokstaven i landet eller språket och för Kroatien innebär detK, inte BKS. Därför anser vi att samtliga bibliotek ska tillgänglig­göra litteraturen på ett tydligt och logiskt sätt i bokstavsordning.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ulrika Heindorff (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)