Hunddagis

Motion 2015/16:2750 av Hanna Wigh (SD)

av Hanna Wigh (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att erbjuda hunddagis för riksdagsledamöters hundar till självkostnadspris och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

Att vara riksdagsledamot innebär för många ledamöter att man tillbringar mycket tid hemifrån i ett högt och stressat tempo. Det är ingen hemlighet att det i riksdagsgruppen finns flertalet ledamöter som inte mår bra av livsstilen och får ett ohälsosamt leverne med ångest, sömnsvårigheter och en hög alkoholkonsumtion som några exempel. I vissa fall blir det nästan som att somliga riksdagsledamöter skapar sig två olika personligheter. En som är hemma och en som är i Stockholm. Kvällarna blir ofta fyllda med hemlängtan i ensamhet eller ute på någon krog i sällskap med likasinnade.

Riksdagen ska bestå av ett tvärsnitt av landets befolkning och så även hundägare.

Riksdagsförvaltningen erbjuder barnomsorg för ledamöternas barn som det är idag. För de ledamöter som har små barn är det en fantastisk möjlighet att kunna ta med sitt barn och bibehålla en känsla av normalitet samtidigt som man kan fullgöra sitt uppdrag. När barnen kommer upp i skolåldern ska barnen gå i skolan och kan inte följa med upp på samma sätt. Våra hundar har oftast inga sociala åtaganden att fullfölja utan är flexibla att kunna följa med om man så önskar. Kan man som ledamot ta med sig sin hund så tar man med sig mer än ett husdjur. Man tar med sig en bit av hem, en familjemedlem. Någon som håller dig sällskap och som tvingar dig att gå på promenader vilket kan vara välgörande för en ledamot som suttit i möten hela dagarna. Det finns hunddagis i Stockholm. Men med de märkliga och oförutsägbara tider vi riksdagsledamöter arbetar efter är det hittills omöjligt att finna ett hunddagis som tar emot på de premisserna.

I riksdagshuset går det att finna en cafeteria, ett lunchställe och en restaurang bland annat. När jag besöker kaféet och beställer en kaffe betalar jag för den. Självklart skulle samma premiss råda i frågan om eventuell möjlighet till hunddagis via riksdagen. Den tjänst en ledamot nyttjar betalar ledamoten för. Men skulle riksdagsförvaltningen på samma premisser som görs med andra företag i anslutning till riksdagen sluta avtal, så skulle möjligheten att ta med sin hund till Stockholm bli möjlig.

Det skulle motverka ensamheten många ledamöter upplever och kunna ge positiva effekter på hälsan bland ledamöter. Det vore värdefullt att som ledamot kunna ta med sin hund upp till riksdagen och erbjudas möjligheten att den får tillsyn, rastning och omsorg under kontorstid.

Hanna Wigh (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)

Avsändare