Hindra pornografi i miljöer med barn och unga

Motion 2017/18:3466 av Ola Johansson m.fl. (C)

av Ola Johansson m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skolverket i en särskild läroplan bör specificera hur grundskolan och gymnasieskolan i sin sex- och samlevnadsundervisning även bör ta upp samtal med elever kring pornografi och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skolverket bör ta fram ett material om pornografi och dess påverkan på barns och ungas hälsa, normer och allas lika värde för skolor att använda i undervisningen och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja tekniska lösningar för att i möjligaste mån förhindra åtkomsten av pornografi för barn och unga i skolan och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, oavsett huvudman, ska ha ett verktyg på datorer och nätverk som används i undervisningen så att pornografiskt material filtreras bort och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Pornografi är tillgängligare än den någonsin har varit. Idag är det viralt och finns bara ett klick bort i din mobiltelefon, padda eller dator. Vi pratar sällan om förekomsten av pornografi i miljöer med barn och unga. Men det finns idag uppskattningsvis 420 miljoner internetsidor med pornografi och görs cirka 68 miljoner sökningar i olika sökmotorer dagligen på pornografi. Porrsidor har dessutom fler besökare varje månad än Amazon, Twitter och Netflix tillsammans.

Jämlik porr är sällsynt

I en del studier har forskare tittat på innehållet i porr och kom då fram till att i de femtio mest populära porrfilmerna fanns det fysiskt våld i 88 % av scenerna. Slår vi ihop fysiskt och verbalt våld utgörs 90 % av scenerna av sådana med innehåll av våld och med ett medeltal på tolv våldshandlingar per scen. När det gäller våldet var det kvinnorna som främst tog emot slagen, men vi vet också genom forskning att effekterna av industrin påverkar både män, men framförallt kvinnor, på ett negativt sätt.

Det vi kan se ovan är att porrindustrin varken är jämställd eller etisk när det gäller de som deltar i filmerna eller vilka budskap de sänder ut.

Det krävs åtgärder för att bättre skydda barn och unga mot pornografin, men också öppna upp och skapa möjlighet för barn och unga att få diskutera och prata om det de möter i pornografins värld.

Skolans ansvar att undervisa och samtala

Alla skolor tar inte upp pornografi i skolan och om det sker är det på initiativ av enskilda pedagoger och med olika sätt. Det krävs ett bättre stöd och metodmaterial som bättre styr hur lärare ska diskutera pornografi med sina elever. Framförallt behöver pornografi diskuteras ur ett hälsoperspektiv.

Sex- och samlevnadsundervisning är idag inte ett särskilt ämne utan ingår i en rad andra ämnen som biologi, samhällskunskap, historia och religion till exempel. Flera organisationer har länge verkat för att sex- och samlevnadsundervisning införs som särskilt ämne. Med sex- och samlevnadsundervisning som ett särskilt ämne med en gemensam läroplan blir det lättare att styra hur skolorna arbetar med frågan.

Filtrering av pornografi

De flesta skolor har idag inte filter på sina datorer och nätverk som selekterar bort pornografiskt material. År 2002 genomförde Skolverket en undersökning som visar att bara knappt 15 procent av skolorna har provat filter som hindrar eleverna från att komma åt olämpliga hemsidor.

På marknaden finns verkningsfulla skydd för företag och organisationer att säkra sina datorer och nätverk. Det finns således avancerade tekniska lösningar på marknaden som kan sortera bort pornografi som förekommer i sammanhang där den inte hör hemma, bland barn och unga i skolan.

 

 

Ola Johansson (C)

 

Annika Qarlsson (C)

Daniel Bäckström (C)

Solveig Zander (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)