Hinder för fusk med assistansersättningar

Motion 2022/23:231 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sätta upp riktlinjer för systematiska kontroller av assistansersättningar i syfte att hindra fusk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ekobrott hotar grunden för vår välfärd. Det svenska systemet bygger på ärlighet och att man bidrar till systemet i den utsträckning man kan och vid de tillfällen man behöver stöttning och hjälp så ska skyddsnätet finnas där. Kombinationen av trygghet, skyldigheter och rättigheter har tjänat oss väl. När det nu uppdagas att den svenska modellen utsätts för systematiserat fusk blir det en attack på den svenska systemet. Vi kan läsa att åklagare Björn Rosenlöf, med tretton års erfarenhet av kampen mot organiserad ekonomisk brottslighet, uttalar att hälften av alla assistensutbetalningar kan vara rent fusk. Att kriminella dränerar våra välfärdssystem. Hög tid att granska systemet och komma till bukt med de kriminella handlingarna.

De har under senare år gjorts försök att förändra assistansen vilket istället försvårat för familjer i behov av stöd. Helt fel väg att gå. Istället krävs granskning av professionella utredare, samarbete mellan myndigheter och ett digitalt system som har inbyggd kontrollfunktion – allt för att komma till bukt med attraktiviteten att risken är liten att man blir upptäckt med ett fusk som kostar skattebetalarna enorma summor varje år. En stulen skattekrona till kriminella tas från möjliga satsningar på skola och omsorg. Varje kriminell handling ska jagas och lagföras samtidigt som våra system inte får vara blåögda för möjligheten till fusk och därmed arbeta förebyggande för att hindra lukrativiteten att komma in på en brottslig bana.

 

 

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-17 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)