Hållbara hav

Motion 2019/20:1618 av Elin Segerlind m.fl. (V)

av Elin Segerlind m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2019/20:1618

av Elin Segerlind m.fl. (V)

Hållbara hav

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Haven som ekosystem är hotade

3.1 Åtgärder krävs globalt, inom EU och nationellt

4 Ingen övergödning

4.1 Öka takten i åtgärdsprogram för vatten- och havsmiljön och stärk samordningen

4.2 Inför skatt på konstgödsel

4.3 Stärk lokala stödet för våtmarker och andra vattenvårdande åtgärder

4.4 Skapa möjligheter för hållbara marina näringar

5 Intakta ekosystem med hållbart fiske

5.1 Inför ytterligare reglering av fisket för att stärka torskbeståndet

5.2 Begränsa bottentrålningen

5.3 Fasa ut skadliga fiskemetoder och premiera de skonsamma

5.4 Inför förbud mot ålfiske

5.5 Effektivare fiskeövervakning

5.6
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (15)