Hållbar sjöfart

Motion 2021/22:2596 av Jessica Thunander m.fl. (V)

av Jessica Thunander m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:2596

av Jessica Thunander m.fl. (V)

Hållbar sjöfart

Innehåll

1Förslag till riksdagsbeslut

2Inledning

3Finansieringen av Sjöfartsverkets verksamhet

4Förnybara drivmedel inom sjöfarten

5Utred styrmedel för grön teknik

6Stärk inlands- och kustsjöfarten

7Följ upp sjöfartens påverkan på miljön

8Skydda känsliga havsekosystem från sjöfartens negativa påverkan

8.1Utred reglering av sjöfart i kustområden med höga naturvärden

8.2Freda känsliga områden från kommersiell fartygstrafik

9Inför krav på kväverening i Östersjön

10Förbjud utsläpp av tvättvatten från skrubbrar till havet

11Farledsavgifterna bör styra mot transport-, miljö- och klimatpolitiska mål

12Kompetensförsörjning i svensk sjöfart

13Inför obligatoriskt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)