Gör beslut om asylsökandes ålder icke överklagningsbara

Motion 2021/22:3282 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att besluten avseende asylsökandes ålder ska vara icke överklagningsbara och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den 1 maj 2017 trädde i kraft en ändring i Utlänningslagen som innebär att om det råder oklarhet ifall en asylsökande, som uppger sig vara ett ensamkommande barn, är under 18 år eller inte, ska Migrationsverket så snart som möjligt göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om sökandens ålder. Innan ett tillfälligt beslut som innebär att den sökande bedöms vara 18 år eller äldre fattas, ska Migrationsverket ge sökanden tillfälle att genomgå en medicinsk åldersbedömning (2016/17:121).

Det var en välkommen ändring inte minst med tanke på hur många som missbrukade systemet genom att hävda att de var barn och placerades i miljöer där riktiga barn fanns. Olyckligtvis gjordes dock beslutet överklagningsbart, vilket omöjliggör överförandet av vuxna asylsökande enligt Dublinförordningen till första EU-land där de har sökt asyl. Enligt Dublinförordningen har länder sex månader på sig att kräva överföring av personer. Eftersom överklagandeprocessen för åldersbedömningen riskerar att ta längre tid än 6 månader missar Sverige möjligheten att använda sig av Dublinförordningen. Detta gör Sverige till ett mycket attraktivt land att söka asyl för personer som ljuger om sin ålder.

Sverige har redan mycket tragiska erfarenheter av asylsökande som överhuvudtaget inte borde ha befunnet sig i landet; gärningsmannen i Vetlanda, som skadade sju personer med kniv och redan hade sökt asyl i Norge, och sålunda borde ha överförts dit, IKEA-mördaren i Västerås 2015 som skulle ha överförts till Italien, terroristen på Drottninggatan 2017, vars asylansökan skulle ha prövats i Polen och inte i Sverige.

Det finns sålunda mycket starka skäl att Migrationsverkets beslut avseende asylsökandes ålder inte ska vara överklagningsbart.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)