Friskvårdsbidrag

Motion 2018/19:309 av Jimmy Ståhl (SD)

av Jimmy Ståhl (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de som cyklar till arbete bör kunna få del av friskvårdsbidraget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skatteverkets hemsida står följande:

Arbetsgivaren kan ge anställda möjlighet till enklare slag av motion och friskvård. Personalvårdsförmåner är skattefria för den anställda. Det innebär att arbetsgivaren inte ska göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på förmånen.

Exempel på personalvårdsförmåner som kan vara skattefria:

Friskvårdsbidrag som den anställda kan använda till enklare motion och annan friskvård, till exempel ett gymkort eller ridlektioner.

Jag menar att friskvårdsbidraget bör utökas till att gälla för de som väljer att cykla till och från arbetet som ett tillägg på lönen istället för att man får bidrag till ett gymkort. För att få en friskare personal bör man i större grad uppmuntra att cykla till och från arbetet, det kan ge positiva effekter för de som är obekväma med att träna i grupp ändå kunna se att genom att aktivera sig också få en liten bonus i lönekuvertet. Att cykla är bra för folkhälsan, man blir tränad och bygger upp kondition, dessutom om fler väljer att cykla minskar trängseln och även antal sjukdagar.

 

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-09 Granskad: 2018-11-09 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)