Förvaring av vapen i annans vapenskåp

Motion 2020/21:1393 av Helena Antoni m.fl. (M)

av Helena Antoni m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att förvara vapen i annans vapenskåp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att få inneha ett vapen i Sverige behöver man en vapenlicens och när man ansöker om vapenlicensen är man skyldig att uppge var och hur vapnet ska förvaras. Det krävs då att du har tillgång till ett godkänt vapenskåp där du är folkbokförd. Många jägare har funnit intresset för jakt genom sina föräldrar, som i sin tur ärvt intresset av tidigare generationer. Djur, natur, jakt och skytte är intressen som ofta börjas tidigt i livet om man så är uppvuxen på en gård eller följt med på den årliga älgjakten sedan man var liten. Många tar jägarexamen så snart som möjligt för att vid 18 års ålder få delta på jakten självständigt utan uppsikt. Många unga jägare väljer sedan att påbörja univer­sitetsstudier på annan ort, vilket innebär att de kan få problem med vapenförvaringen. Idag finns ofta begränsade möjligheter att få in ett godkänt vapenskåp i en liten studentkorridor t.ex. och även om möjligheten skulle finnas uppkommer då onödiga risker med att förvara vapen på en plats där de inte är lämpade att användas och inte ämnas användas. Detta gäller även för de som väljer att flytta till annan ort för jobb eller familj. Det finns ingen anledning att förvara vapen på en plats där de inte kommer att användas när det finns en mer lämplig plats att förvara dem på. Det uppkommer även onödiga risker med transport av jaktvapen till och från jaktmarkerna som i många fall ligger i anslutning till föräldrahemmet.

Idag är det ett brott mot vapenlagen att förvara licensierade vapen på annan plats än där man själv är folkbokförd. Huvudregeln är att vapnet ska förvaras där man är folk­bokförd. Det finns dock ett tillstånd man kan söka hos polisen för att få lov att förvara sina vapen hos någon annan. En giltig anledning för att få tillståndet kan vara, som tidigare nämnts, att man ska studera på annan ort och därmed flytta. Problemet är att detta inte alltid beviljas och att tillståndet endast gäller i högst 3 år, vilket skapar onödig byråkratisk börda för både vapenägare och Polismyndigheten. Många väljer istället att mantalsskriva sig där vapnen förvaras för att undvika att behöva flytta ett helt vapen­skåp som kan väga flera hundra kilo till en plats där vapnen inte kommer att användas. Detta är heller ingen optimal lösningdet är olagligt att vara skriven på annan adress än där man bor.

En anledning till att det är viktigt att vapnen förvaras där man är skriven är så att polisen vet var vapnen är förvarade. Risken för att vapnen hamnar i fel händer ökar markant för varje gång de behöver transporteras längre sträckor. För att minimera antalet resor med vapen och öka trovärdigheten i folkbokföringen bör det därför vara möjligt att få förvara vapen i annans vapenskåp om man har goda skäl och om omständigheterna är rimliga.

Helena Antoni (M)

Åsa Coenraads (M)

Lars Püss (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)