Förvaring av ammunition

Motion 2020/21:1402 av Åsa Coenraads m.fl. (M)

av Åsa Coenraads m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta förvaring av ammunition av annan kaliber än den som vapenlicensen tillåter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att få inneha ammunition kräver den svenska vapenlagstiftningen att man antingen har ett särskilt tillstånd eller att man har tillstånd att inneha vapen av motsvarande kaliber. Samtidigt är det möjligt att med lånelicens få köpa ammunition som passar till det gevär som man har lånat. Lånelicenser kan beviljas under förutsättning att man har vapenlicens för ett gevär i samma vapenklass eller för annan vapenklass med lånetill­stånd från polisen.

Det förekommer att jägare som lånar gevär av någon annan vid exempelvis gästjakt, har problem att ta med sig sitt vapen under resan. I de fallen lånar man även ammuni­tion. Men om jägaren tar med ammunitionen hem, för att kunna använda den för nästa jakt med det lånade vapnet, ses detta som ett brott mot vapenlagen. Detsamma gäller för det fall en jägare eller skytt säljer sitt vapen och byter till ett vapen med en annan kaliber. Ingen patron får behållas av den kaliber som det gamla vapnet hade i väntan på nya vapenlån eller vapenköp.

En ändring av lagen skulle samtidigt möjliggöra för en jägare som har ett vapen i en ovanlig kaliber att köpa billigare ammunition för övningsskytte i samband med att denne lånar vapen av en jaktskytteklubb eller av annan privatperson. Detta skulle främja personligt anpassade vapen och övningsskytte, vilket i sin tur främjar en etisk och säker jakt. Därför borde det underlättas att förvara ammunition av annan kaliber än den man har vapenlicens för.

 

 

Åsa Coenraads (M)

 

Lars Püss (M)

Helena Antoni (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)