Försvåra möjligheten för män som dömts för misshandel och våldtäkt att använda förtalslagstiftningen mot sina tidigare offer

Motion 2021/22:552 av Edward Riedl och Josefin Malmqvist (båda M)

av Edward Riedl och Josefin Malmqvist (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att försvåra möjligheten för män som dömts för misshandel och våldtäkt att använda förtalslagstiftningen mot sina tidigare offer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag används förtalslagstiftningen av dömda förövare för att tysta och få ut skadestånd från kvinnor som misshandlats och våldtagits. Kvinnor som berättar om hur de misshandlats eller våldtagits på exempelvis sociala medier får höga bötesstraff. Lagen tar idag inte hänsyn till om det som sägs är sant eller inte utan bara om mannen lider skada av det kvinnan berättar. Kvinnan som berättar om hur hon misshandlats riskerar idag högre skadestånd till mannen än vad mannen fått betala i skadestånd för att ha misshandlat kvinnan. Förtalslagstiftningen är i grunden bra och få vill ha folkdomstolar på sociala medier. Men dagens ordning är inte rimlig och behöver utredas mer. Det finns exempel på andra länder där större hänsyn i förtalsmål tas till om det som sägs är sant eller inte. Män som dömts för misshandel eller våldtäkt ska inte kunna använda förtalslagstiftningen mot sina offer på det sätt som går idag. Det blir ytterligare en kränkning av brottsoffren. Lagstiftningen ska självklart göras könsneutral.

Edward Riedl (M)

Josefin Malmqvist (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)